Archivos Mensuales: abril 2023

HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZIAREN PROZESU PARTE-HARTZAILEA : 2. Poligonoko 41. Partzela / PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Plan Especial de Actuación Urbana: Parcela 41 del Polígono 2.

SUNBILLAKO 2. POLIGONOKO 41. PARTZELAREN PLAN BEREZIAREN HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROZESU AHOLKU-EMAILEA

Andoni Espelosin Goizueta jaunaren ekimenez, Sunbillako 2 poligonoko 41 lursailean Hiri Jarduketarako Plan Berezia planteatuko da.

1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak jasotzen duen bezala, Hiri Jarduketarako Plan Bereziak Herritarren Partaidetzarako Plan bat eduki behar du. Plan horretan, udalerriko bizilagunei garatuko den UEPari buruzko informazioa ematen zaie, eta iruzkinak egiteko edo kontsultak egiteko aukera dute, Planak iradokitzen dizkien zalantzak argitzeko.

Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bateginaren 7. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, herritarrek parte hartzeko prozesu bat irekitzen da, propiosatutako jardueraren jendeaurreko aurkezpenareki  hasiz.

Horretarako, datorren Maiatzaren 2an, asteartea, arratsaldeko 19tan bilera bat antolatu da Sunbillako udaletxearen egoitzan.

Iradokizunak 15 eguneko epean aurkez daitezke, parte hartzeko saiotik, Maiatzaren 3tik  Maiatzarenen 18ra, info@linoplaza.com helbidean, edo udaletxean entregatuz.

Sunbillan, 2023ko apirilaren 20an,


PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CARACTER CONSULTIVO DEL PLAN ESPECIAL DE LA PARCELA 41 DEL POLÍGONO 2 DE SUNBILLA

A iniciativa de D. Andoni Espelosin Goizueta se va a plantear un Plan Especial de Actuación Urbana en la parcela 41 del polígono 2 de Sunbilla.

Tal y como recoge el Decreto Foral Legislativo 1/2017, un Plan Especial de Actuación Urbana debe contar con un Plan de Participación Ciudadana, en el que los vecinos de la localidad son informados acerca del PEAU que se va a desarrollar y tienen la oportunidad de aportar comentarios o realizar consultas para aclarar las posibles dudas que les sugiera el Plan.

De conformidad y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a la apertura de un proceso de participación ciudadana que se iniciará con una presentación pública de la propuesta de actuación.

Para ello se convoca una reunión presencial el próximo martes, 2 de mayo a las 19 horas en el Ayuntamiento de Sunbilla.

Se pueden presentar sugerencias durante 15 días siguientes a la sesión de participación, del 3 de mayo al 18 de mayo en la dirección info@linoplaza.com o entregándolas en el ayuntamiento.

En Sunbillla, a 20 de abril de 2023,

20230411_Notificación_Notificación Acuerdo de Pleno – ANDONI ESPELOSIN GOIZUETA

Otros_Documentación justificativa_2007-PEAU-ANUNCIO20230330_

Otros_Documentación justificativa_2007-PEAU-2023032920230330_

Acuse de recibo_Recibo_Recibo-2023-E-RC-278

A %d blogueros les gusta esto: