HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZIAREN PROZESU PARTE-HARTZAILEA : 2. Poligonoko 41. Partzela / PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Plan Especial de Actuación Urbana: Parcela 41 del Polígono 2.

SUNBILLAKO 2. POLIGONOKO 41. PARTZELAREN PLAN BEREZIAREN HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROZESU AHOLKU-EMAILEA

Andoni Espelosin Goizueta jaunaren ekimenez, Sunbillako 2 poligonoko 41 lursailean Hiri Jarduketarako Plan Berezia planteatuko da.

1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak jasotzen duen bezala, Hiri Jarduketarako Plan Bereziak Herritarren Partaidetzarako Plan bat eduki behar du. Plan horretan, udalerriko bizilagunei garatuko den UEPari buruzko informazioa ematen zaie, eta iruzkinak egiteko edo kontsultak egiteko aukera dute, Planak iradokitzen dizkien zalantzak argitzeko.

Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bateginaren 7. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, herritarrek parte hartzeko prozesu bat irekitzen da, propiosatutako jardueraren jendeaurreko aurkezpenareki  hasiz.

Horretarako, datorren Maiatzaren 2an, asteartea, arratsaldeko 19tan bilera bat antolatu da Sunbillako udaletxearen egoitzan.

Iradokizunak 15 eguneko epean aurkez daitezke, parte hartzeko saiotik, Maiatzaren 3tik  Maiatzarenen 18ra, info@linoplaza.com helbidean, edo udaletxean entregatuz.

Sunbillan, 2023ko apirilaren 20an,


PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CARACTER CONSULTIVO DEL PLAN ESPECIAL DE LA PARCELA 41 DEL POLÍGONO 2 DE SUNBILLA

A iniciativa de D. Andoni Espelosin Goizueta se va a plantear un Plan Especial de Actuación Urbana en la parcela 41 del polígono 2 de Sunbilla.

Tal y como recoge el Decreto Foral Legislativo 1/2017, un Plan Especial de Actuación Urbana debe contar con un Plan de Participación Ciudadana, en el que los vecinos de la localidad son informados acerca del PEAU que se va a desarrollar y tienen la oportunidad de aportar comentarios o realizar consultas para aclarar las posibles dudas que les sugiera el Plan.

De conformidad y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a la apertura de un proceso de participación ciudadana que se iniciará con una presentación pública de la propuesta de actuación.

Para ello se convoca una reunión presencial el próximo martes, 2 de mayo a las 19 horas en el Ayuntamiento de Sunbilla.

Se pueden presentar sugerencias durante 15 días siguientes a la sesión de participación, del 3 de mayo al 18 de mayo en la dirección info@linoplaza.com o entregándolas en el ayuntamiento.

En Sunbillla, a 20 de abril de 2023,

20230411_Notificación_Notificación Acuerdo de Pleno – ANDONI ESPELOSIN GOIZUETA

Otros_Documentación justificativa_2007-PEAU-ANUNCIO20230330_

Otros_Documentación justificativa_2007-PEAU-2023032920230330_

Acuse de recibo_Recibo_Recibo-2023-E-RC-278

Deialdia, lanpostu huts batzuk bete daitezen oposizio-lehiaketaren bidez, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziaren barnean, jarraikiz abenduaren 28ko 20/2021 Legeari (lege horrek premiazko neurri batzuk ditu hizpide, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko / Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de las vacantes de los puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público

Estabilizazioa_garbitzailelanpostua

 

 

HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZIAREN PROZESU PARTE-HARTZAILEA : 2. Poligonoko 247. Partzela / PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Plan Especial de Actuación Urbana: Parcelas 247 del Polígono 2.

SUNBILLAKO 2. POLIGONOKO 247. PARTZELAREN PLAN BEREZIAREN HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROZESU AHOLKU-EMAILEA

Lorea Babace Zabaleta andrearen eta Asier Vertiz Ancizar jaunaren ekimenez, Sunbillako 2 poligonoko 247 lursailean Hiri Jarduketarako Plan Berezia planteatuko da

1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak jasotzen duen bezala, Hiri Jarduketarako Plan Bereziak Herritarren Partaidetzarako Plan bat eduki behar du. Plan horretan, udalerriko bizilagunei garatuko den UEPari buruzko informazioa ematen zaie, eta iruzkinak egiteko edo kontsultak egiteko aukera dute, Planak iradokitzen dizkien zalantzak argitzeko.

Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bateginaren 7. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, herritarrek parte hartzeko prozesu bat irekitzen da, propiosatutako jardueraren jendeaurreko aurkezpenareki hasiz.

Horretarako, datorren astelehenean, Abenduak 19, arratsaldeko 19tan bilera bat antolatu da Sunbillako udaletxearen egoitzan.

Iradokizunak 15 eguneko epean aurkez daitezke, parte hartzeko saiotik, abenduaren 19tik 2023ko urtarrilaren 2ra, info@linoplaza.com helbidean, edo udaletxean entregatuz.

Sunbillan, 2022ko abenduaren 12an

———————————————————————————

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CARACTER CONSULTIVO DEL PLAN ESPECIAL DE LA PARCELA 247 DEL POLÍGONO 2 DE SUNBILLA

A iniciativa de Dña. Lorea Babace Zabaleta y D. Asier Vértiz Ancizar se va a plantear un Plan Especial de Actuación Urbana en la parcela 247 del polígono 2 de Sunbilla.

Tal y como recoge el Decreto Foral Legislativo 1/2017, un Plan Especial de Actuación Urbana debe contar con un Plan de Participación Ciudadana, en el que los vecinos de la localidad son informados acerca del PEAU que se va a desarrollar y tienen la oportunidad de aportar comentarios o realizar consultas para aclarar las posibles dudas que les sugiera el Plan.

De conformidad y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a la apertura de un proceso de participación ciudadana que se iniciará con una presentación pública de la propuesta de actuación.

Para ello se convoca una reunión presencial el próximo lunes 19 de diciembre a las 19 horas en el Ayuntamiento de Sunbilla.

Se pueden presentar sugerencias durante los 15 días siguientes a la sesión de participación,  del 19 de diciembre al 2 de enero de 2023 en la dirección info@linoplaza.com.

Sunbilla, a 12 de diciembre de 2022.

estudio-previo

plan-especial-actuacion-urbana-1923-peau-ppc

1923-PEAU-ANUNCIO

Acuerdo Participacion

HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZIAREN PROZESU PARTE-HARTZAILEA : 1. Poligonoko 58-59. Partzelak / PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Plan Especial de Actuación Urbana: Parcelas 58-59 del Polígono 1.

SUNBILLAKO 1. POLIGONOKO 58-59. PARTZELEN PLAN BEREZIAREN HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROZESU AHOLKU-EMAILEA

Nekane Agirre Saldiasen ekimenez, Sunbillako 1 poligonoko 58-59 lursailetan Hiri Jarduketarako Plan Berezia planteatuko da.

1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak jasotzen duen bezala, Hiri Jarduketarako Plan Bereziak Herritarren Partaidetzarako Plan bat eduki behar du. Plan horretan, udalerriko bizilagunei garatuko den UEPari buruzko informazioa ematen zaie, eta iruzkinak egiteko edo kontsultak egiteko aukera dute, Planak iradokitzen dizkien zalantzak argitzeko.

Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bateginaren 7. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, herritarrek parte hartzeko prozesu bat irekitzen da, eta datorren otsailaren 14an, astelehenean, arratsaldeko 16etan, dei egiten zaizu.

Jardunaldian parte hartzeko zuzenean izena emango da helbide honetan: info@apezteguiaelizalde.com

Parte hartzeko prozesuan izena emateko eskaera egin ondoren, gonbidapena bidaliko zaie hala eskatu dutenei.

Sunbilla, 2022ko otsailaren 7a.

———————————————————————————

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CARACTER CONSULTIVO DEL PLAN ESPECIAL DE LA PARCELAS 58-59 DEL POLÍGONO 1 DE SUNBILLA

A iniciativa de Nekane Agirre Saldias se va a plantear el Plan Especial de Actuación Urbana en las parcelas 58 y 59 del polígono 1, de la localidad de Sunbilla.

Tal y como recoge el Decreto Foral Legislativo 1/2017, un Plan Especial de Actuación Urbana debe contar con un Plan de Participación Ciudadana, en el que los vecinos de la localidad son informados acerca del PEAU que se va a desarrollar y tienen la oportunidad de aportar comentarios o realizar consultas para aclarar las posibles dudas que les sugiera el Plan.

Se ha optado por llevar a cabo un proceso de participación ciudadana de manera telemática para facilitar su accesibilidad al mayor número posible de personas interesadas.

De conformidad y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a la apertura de un proceso de participación ciudadana, y se le convoca el próximo lunes 14 de febrero a las 16 horas.

La inscripción en la jornada de participación se hará directamente en la siguiente dirección: info@apezteguiaelizalde.com

Una vez solicitada la inscripción al proceso de participación, se enviará la invitación a aquellos que lo hayan requerido.

Sunbilla, a 7 de febrero de 2022.

Uholdeak / inundaciones

HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZIAREN PROZESU PARTE-HARTZAILEA : 1. Poligonoko 103. Partzela / PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Plan Especial de Actuación Urbana: Parcela 103 del Polígono 1

SUNBILLAKO 1. POLIGONOKO 103. PARTZELAREN PLAN BEREZIAREN HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROZESU AHOLKU-EMAILEA

Fernando Iribarren Egañaren ekimenez, Sunbillako 1. poligonoko 103. lurzatian Hiri Jarduketarako Plan Berezia planteatuko da.

1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak jasotzen duen bezala, Hiri Jarduketarako Plan Bereziak Herritarren Partaidetzarako Plan bat eduki behar du. Plan horretan, udalerriko bizilagunei garatuko den UEPari buruzko informazioa ematen zaie, eta iruzkinak egiteko edo kontsultak egiteko aukera dute, Planak iradokitzen dizkien zalantzak argitzeko.

Herritarrek parte hartzeko prozesu telematiko bat egitea erabaki da, ahalik eta interesdun gehienengana iristea errazteko.

Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bateginaren 7. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, herritarrek parte hartzeko prozesu bat irekitzen da, eta datorren urriaren 11n, astelehenean, goizeko 10etan, dei egiten zaizu.

Parte hartzeko jardunaldian zuzenean emango da izena helbide honetan: info@apezteguiaelizalde.com

Parte hartzeko prozesuan izena emateko eskaera egin ondoren, gonbidapena bidaliko zaie hala eskatu dutenei.

Sunbilla, 2021eko urriaren 4a

———————————————————————————

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CARACTER CONSULTIVO DEL PLAN ESPECIAL DE LA PARCELA 103 DEL POLÍGONO 1 DE SUNBILLA

A iniciativa de Fernando Iribarren Egaña se va a plantear el Plan Especial de Actuación Urbana en la parcela 103 del polígono 1, de la localidad de Sunbilla.

Tal y como recoge el Decreto Foral Legislativo 1/2017, un Plan Especial de Actuación Urbana debe contar con un Plan de Participación Ciudadana, en el que los vecinos de la localidad son informados acerca del PEAU que se va a desarrollar y tienen la oportunidad de aportar comentarios o realizar consultas para aclarar las posibles dudas que les sugiera el Plan.

Se ha optado por llevar a cabo un proceso de participación ciudadana de manera telemática para facilitar su accesibilidad al mayor número posible de personas interesadas.

De conformidad y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a la apertura de un proceso de participación ciudadana, y se le convoca el próximo lunes 11 de octubre a las 10 horas.

La inscripción en la jornada de participación se hará directamente en la siguiente dirección: info@apezteguiaelizalde.com

Una vez solicitada la inscripción al proceso de participación, se enviará la invitación a aquellos que lo hayan requerido.

Sunbilla, a 4 de octubre de 2021

Bestetako Kartel Lehiaketa / Concurso de Carteles de Fiestas

Festetako_Kartel_LehiaketakoKartela

Uholdetarako Ekintza Planaren aurkezpena /Presentación del Plan de Actuación en Caso de Inundaciones

Uholde

Kultur Bira 2018

SUNBILLA kartela

Tiburtzio Deunaren Bestak 2018 / Fiestas de San Tiburcio 2018

Captura1438298021_302269143652902_4139761441508950016_nCaptura15Pilota eta Erremonte partidak1CC

 

A %d blogueros les gusta esto: